Trên đây là hình ảnh biểu tượng của 4 điểm cực đất liền Việt Nam, đó là những địa điểm có tọa độ xa nhất về các phía (đông, tây, nam, bắc) khi so sánh với bất cứ vị trí nào trên đất liền. Do địa hình phức tạp, lại phải chọn vị trí phù hợp với nhiều yếu tố, nên có tới 3 cột mốc không trùng hoàn toàn với điểm cực. Cột mốc còn lại được đặt đúng tọa độ nhưng vẫn xảy ra tranh luận, vì có những 2 cột mốc thuộc hai tỉnh khác nhau và đều ghi là "điểm cực Đông".

Ngoài 4 điểm cực trị trên đất liền, Việt Nam còn có 2 điểm cực trị khác, gồm điểm cực Đông trên biển (đảo san hô Tiên Nữ, quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) và điểm cực Nam trên biển (hòn Đá Lẻ, quần đảo Hòn Khoai, Cà Mau). Các điểm cực trị trên biển hoàn toàn khác với ranh giới về thềm lục địa chủ quyền của Việt Nam.

Tin khám phá Việt Nam