Luật giao thông ở cõi âm (truyện cười Halloween)Trong nghĩa địa, vào đêm Halloween, có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ôtô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân đang đi chơi Halloween. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến, vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ chạy mất dép theo đúng nghĩa đen.
Chợt một con ma bảo:
- Chờ tao chút!
Nói xong rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ.
Con ma kia ngạc nhiên hỏi:
- Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây?
- Thế mày định đi ôtô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à? Đêm Halloween năm nay dự đoán có nhiều bọn đua xe nên "giao thông" họ làm gắt lắm đấy.
Đây chính là hai nhân vật trong chuyện Bộ xương người thứ ba thì phải, thật là những con ma thích du lịch mà.

Bồ Tùng Link
Xem thêm