Bộ xương người thứ ba (truyện cười Halloween)Vào một đêm lúc nửa hôm (đó là thuật ngữ Halloween thay cho câu “một hôm lúc nửa đêm”), trong khu nghĩa địa có hai bộ xương đi lang thang ra ngoài đường. Một hồi trầm tư, bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:
- Lý do gì khiến anh chết vậy?
Bộ xương thứ hai đáp:
- À, tôi già gần trăm tuổi nên chết tự nhiên vào một đêm Halloween như thế này. Thế còn anh, tại sao chết?
- Tôi chưa được trăm tuổi, nhưng cũng chết vì già, cũng vào một đêm Halloween.
Hai bộ xương lại tiếp tục lang thang, đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi xiêu vẹo ngoài đường, hai bộ xương nghĩa địa vội hỏi:
- Trời, làm sao mà anh chết thảm thế này? Lại cũng vào đêm...
“Bộ xương” kia cáu:
- Nói gở, chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đuổi đánh vì đi nhậu về khuya, may nó bận đọc truyện cười trên VNKP nên tôi chạy kịp đấy (anh này quên nói thêm "chấm vi-en" cho đủ, chắc đang bận mừng vì chạy thoát).
- Anh đúng là một bộ xương cô đơn mà!

Bồ Tùng Link
Xem thêm